Schapen begrazing

schapen begrazing

 

Schapen begrazing in landschapsbeheer

Heideschapen begrazen in lansingerland. De schapen krijgen per dag een aantal vierkante meters om op te grazen. Het gebied wordt met een flexibele afrastering met schrikdraad afgezet.Het is alternatieve manier van groenbeheer. Daarnaast worden de zaden die voor beplanting zorgen op een gelijkmatige en natuurlijke wijze verspreid door de schapen. Dit gebeurt via hun vacht en via de ontlasting. Met het gebruikelijke maaien zouden de bloemen en kruiden, die er vorig jaar gezaaid zijn, kapot worden gemaaid. Landschapsbeheer schapen begrazing beheert natuurterreinen met schaapskuddes. De kuddes begrazen bermen, dijken, sportparken en stadsparken.

begrazing

 

schapenbegrazing

 

CONTACT